Vi är en klass som bloggar tillsammans om svenskan som ett verktyg i vardagen och i arbetslivet.
Vi undersöker hur, när och var vi lär oss svenska. Vi vill också ta reda på varför vi lär oss svenska och vad våra mål är.


måndag 4 augusti 2014

Tisdag 5 augusti

Läsa klart första texten i kap 5.

Satsschemat!

Enskilda samtal och individuell studieplan. Genomgång av skriftlig uppgift individuellt.

I klassrummet:

Skriv rent skriftlig uppgift. Fundera igenom dina fel.

Läs texten på s 70 igen. Lyssna på texten. Läs högt för den som sitter bredvid dig.

Svara på frågorna på s 81 i övningsboken

Skriv namnen på redskapen på s 82 i övningsboken

Gör egna meningar med orden: min, restaurang, äger, ägde,
Jag växte upp i, Min favoriträtt är…, gör, samarbeta, frihet, idag, förra
veckan, nu

Träna på diktamensmeningar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar