Vi är en klass som bloggar tillsammans om svenskan som ett verktyg i vardagen och i arbetslivet.
Vi undersöker hur, när och var vi lär oss svenska. Vi vill också ta reda på varför vi lär oss svenska och vad våra mål är.


torsdag 21 augusti 2014

Fredag 21 augusti i skolan

Grammatikövning på internet.

Eventuellt diskutera felmeningar.

Musik: Kära bröder

Diktogloss

Dela ut ny läxa till torsdag! Diktamen och verb.

Trevlig helg!!!
Hälsningar Anna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar