Vi är en klass som bloggar tillsammans om svenskan som ett verktyg i vardagen och i arbetslivet.
Vi undersöker hur, när och var vi lär oss svenska. Vi vill också ta reda på varför vi lär oss svenska och vad våra mål är.


torsdag 21 augusti 2014

Diktamen, uttal och verb till 28 augusti



Diktamen och uttalsläxa till 28 augusti:


Nu åker jag hem!


Mitt råd är att du ska komma hit klockan åtta.


Igår åkte jag dit.


Jag tycker att du ska vara här hemma hela dagen.


Mitt tips är att du tränar mer svenska.



Verbläxa till 28 augusti:

väx växa växer växte har växt

hjälp hjälpa hjälper hjälpte har hjälpt

lär lära lär lärde har lärt

får fick har fått

tryck trycka trycker tryckte har tryckt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar