Vi är en klass som bloggar tillsammans om svenskan som ett verktyg i vardagen och i arbetslivet.
Vi undersöker hur, när och var vi lär oss svenska. Vi vill också ta reda på varför vi lär oss svenska och vad våra mål är.


tisdag 19 augusti 2014

Onsdag 20 augusti C-kurselever

Vi ska prata om vad som är godkänt när man gör den skriftliga uppgiften på nationella provet.

Här kan du läsa ett exempel. Vi ska fundera över och diskutera om den är godkänd eller inte godkänd.

Ni ska få skriva en uppgift till och om vi hinner ska vi göra en hörförståelse.

Sist ska vi ge varandra tips och råd på hur man ska göra för att bli godkänd på den skriftliga delen på nationella provet.

Inled meningarna så här:

Jag tycker att du ska....
Du kan...
Det är bra om....
Mitt råd är att du......
Mitt tips är att du.......
Mitt förslag är att du.......

Hälsningar Anna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar