Vi är en klass som bloggar tillsammans om svenskan som ett verktyg i vardagen och i arbetslivet.
Vi undersöker hur, när och var vi lär oss svenska. Vi vill också ta reda på varför vi lär oss svenska och vad våra mål är.


fredag 8 augusti 2014

Måndag 11 augusti


Repetera: Träna mer vokaler och uttal av diktamensmeningar!

Genomgång frågor och frågeord!


Prata om skillnaden på hem - hemma, där - dit och hit - här.


Lik och olik s 75.


Övningsboken s 84 substantiv i plural.


Verblistan! Klicka på ordet till vänster så kommer du till verblistan!

OBS! Genomgång självstudier tisdag! Repetera grammatiken.

Vi har läxa till torsdag: de fem första verben på verblistan, diktamen och uttalsläxa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar