Vi är en klass som bloggar tillsammans om svenskan som ett verktyg i vardagen och i arbetslivet.
Vi undersöker hur, när och var vi lär oss svenska. Vi vill också ta reda på varför vi lär oss svenska och vad våra mål är.


fredag 15 augusti 2014

Fredag 15 augusti

Göra klart felmeningar.

Uttalsläxan från igår.

Satsschema - inte, också, alltid, aldrig - muntligt

Diskutera:

Hur lär du dig nya ord? När lär du dig nya ord? Hur kan du göra för att lära dig fler ord?

SFI är bara 15 timmar i veckan, en vecka är 168 timmar! Du måste läsa, lyssna, skriva och prata svenska utanför klassrummet på fritiden och i verkstaden!

Diktogloss

Säga meningar med inledande tid. Tid+verb+subjekt

På internet gleerups: Vad betyder uttrycken, lucktext, para ihop texter

Läxa till torsdag 21 augusti: fem verb, diktamen och uttalsläxa.
Det är de fem verben som är rödmarkerade!

Hälsningar Anna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar