Vi är en klass som bloggar tillsammans om svenskan som ett verktyg i vardagen och i arbetslivet.
Vi undersöker hur, när och var vi lär oss svenska. Vi vill också ta reda på varför vi lär oss svenska och vad våra mål är.


tisdag 9 september 2014

Tisdag eftermiddag grupp C

Ni ska läsa själva under eftermiddagen.
  • Ni fortsätter läsa i Ramona och Zarko.
  • Ni kan titta på filmerna på bloggen.
  • Ni kan läsa nyheter på www.8sidor.se
  • Träna på diktamen och verbläxan till torsdag.
Imorgon onsdag har grupp c ett nytt nationellt prov att göra klockan åtta. Det blir höra och läsa. Vi måste träna så att ni är förberedda inför provet i oktober.

Hälsningar Anna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar