Vi är en klass som bloggar tillsammans om svenskan som ett verktyg i vardagen och i arbetslivet.
Vi undersöker hur, när och var vi lär oss svenska. Vi vill också ta reda på varför vi lär oss svenska och vad våra mål är.


fredag 12 september 2014

Ny diktamen och verbläxa till 18 september

Här kan du se hela pappret med läxan till 18 september.

Diktamen:


När du svänger vill bilen kränga.

Då kan man välta om man har väldigt hög tyngdpunkt.

Så när det hjulet åker ner vill den hjälpa till för att förhindra krängning.

Katalysatorn är lös och skramlar.

Då kan vi läsa ur bilen med OBD och se om vi kan släcka felkoden.

En mekaniker monterar och demonterar kamremmar.
Jag vill att du lyssnar på diktamen här och säger efter!!!

Hälsningar Anna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar