Vi är en klass som bloggar tillsammans om svenskan som ett verktyg i vardagen och i arbetslivet.
Vi undersöker hur, när och var vi lär oss svenska. Vi vill också ta reda på varför vi lär oss svenska och vad våra mål är.


torsdag 4 september 2014

Diktamensläxa och verb till 11 september
Diktamen:


Han log hela dagen, eftersom han var glad.


När jag började SFI kunde jag ingen svenska.


Man måste acceptera vissa saker.


Du bestämmer själv om du lyckas eller inte.


Igår försvann han från lektionen.OBS! Titta i lexikon bara på presens!


imperativ infinitiv presens preteritum perfekt


le le ler log har lett


acceptera acceptera accepterar accepterade har accepterat


bestäm bestämma bestämmer bestämde har bestämt


hinn hinna hinner hann har hunnit

försvinn försvinna försvinner försvann har försvunnit

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar